História

Trnava, ktorá leží na veľkej úrodnej nížine na juhozápade Slovenska, je bez akýchkoľvek pochýb považovaná za kolísku slovenského sladovníckeho priemyslu. Prvé zmienky o sladovni v Trnave pochádzajú z roku 1395, keď bola jedna z piatich mestských brán pomenovaná ako „Sladovnícka brána“. Trnavská sladovňa bola založená pánom Treumannom v roku 1893 a stála vtedy na rovnakom mieste, ako i dnes. Tento nemecký obchodník vtedy kúpil bývalé vinárstvo, ktoré bolo v 19. storočí známe vďaka najväčšiemu sudu s objemom 118 000 litrov.

Image
Image
Image

Prvou výrobnou linkou bola podzemná sladovňa s kapacitou výroby približne 4 000 ton ročne. V roku 1962 však bola postavená nová linka - „Nové sladovnícke podlahy“ s kapacitou približne 8 000 ton ročne. V roku 1967 ju nahradila nová pneumatická sladovňa - linka „Posuvná hromada“ s kapacitou približne 12 000 ton ročne.

Druhou linkou uvedenou do prevádzky bola moderná linka „Lausmann“. Bola dokončená v roku 1995 a mala kapacitu približne 20 000 ton ročne. Tretia linka „Saladinové skrine“ s rovnakou výrobnou kapacitou pribudla v roku 2009.

 Modernizácia klimatizácie nám neskôr umožnila výrobu sladu počas celého roka a zvýšila tak ročnú produkciu na  53 000 ton. V roku 2015 predstavovala ročná produkcia 66 000 ton vďaka upraveniu denných cyklov.V roku 2020 sme začali s rekonštrukciou Posuvnej hromady, čím sme zvýšili produkciu sladu na 72 000 ton ročne.

Information

 
Lycos - Trnavské sladovne, spol. s.r.o.
Sladovnícka 15, 917 01 Trnava
Slovak Republic
IČO: 35782803
DIČ: 2020277545
IČ DPH: SK2020277545

Contact
 
Tel.:  +421 33 5907011
         +421 33 5907026

Cell: +421 905 475 038
Fax:  +421 33 5513 797

mail: info@lycos-malt.sk