Jačmeň
Jačmeň

Jačmeň


 Keďže vstupnou surovinou pri výrobe sladu je jačmeň, venujeme mu maximálnu pozornosť. Prvým hlavným predpokladom pre dobrý slad sú totiž poľnohospodári s vynikajúcimi semenami, technológiou a know-how a v neposlednom rade i priaznivé poveternostné podmienky.Naši poľnohospodári sa pravidelne stretávajú pri udalostiach organizovaných spoločnosťou Lycos, ako sú napríklad Celoslovenské Dni poľa a Sladovnícke dni poľa, kde si pestovatelia nechávajú poradiť od odborníkov. Všetky výsledky zo stretnutí sa pravidelne vyhodnocujú.

Vážime si spoluprácu s chovateľmi, semenárskymi spoločnosťami a obchodnými spoločnosťami s chémiou či hnojivami a uvedomujeme si jej dôležitosť.

Zameriavame sa na úrody jačmeňa dopestované v okruhu do 100 kilometrov; okrem toho dovážame jačmeň najmä z Českej republiky, Maďarska a Rakúska, pričom preferujeme úrodné oblasti s čiernou pôdou.Medzi jarné odrody, ktoré spracovávame sú Overture, Kangoo, Sunshine, Irina, Sebastian, zimné odrody sú zase Wintmalt a Casanova.

Skúšky jačmeňa

 Cieľom spoločnosti Lycos je neustály výskumný program pre najlepšie odrody vhodné na skladovanie a odrody s vysokou spracovateľnosťou v pivovare. Väčšina nášho jačmeňa je analyzovaná na odrodovú čistotu a pri výrobe je hodnotený ich vplyv na kritické parametre, najmä AAL.

Information

 
Lycos Malt s.r.o.
Sladovnícka 15, 917 01 Trnava
Slovak Republic
IČO: 35782803
DIČ: 2020277545
IČ DPH: SK2020277545

Contact
 
Tel.:  +421 33 5907011
         +421 33 5907026

Cell: +421 905 475 038
Fax:  +421 33 5513 797

mail: info@lycos-malt.sk