Riaditeľ spoločnosti

Martin Mäsiar

Riaditeľ spoločnosti

Sekretariát
Obchodné oddelenie
Oddelenie nákupu
Ekonomické oddelenie
Výroba
Laboratórium
Údržba
Technický úsek