O nás

 

Spoločnosť Lycos Malt s.r.o. patrí k najväčším producentom sladu na Slovensku. V súčasnosti produkujeme slad na troch výrobných linkách – Posuvná hromada, Lausmann a Saladinové skrine. Ročne naša sladovňa vyrobí priemerne 72 000 ton sladu.
 
Kvalita na prvom mieste

S cieľom neustáleho zlepšovania kvality sladu sme v roku 2002 zaviedli systém riadenia kvality prostredníctvom programu Bureau Veritas Certification a Best Supplier Quality Program, ktorým je výskum a vývoj medzi pivovarmi a sladovňou. Audity u nás vykonali všetky najväčšie pivovarnícke skupiny, ako sú Asahi, Molson Coors, Heineken a Carlsberg.


K prémiovej kvalite sladu sme schopní dospieť najmä vďaka investíciám do technického vybavenia jednotlivých častí sladovne, neustálemu zdokonaľovaniu laboratórnych zariadení pomocou najnovších analytických zariadení, neustálemu zvyšovaniu kvalifikácie našich zamestnancov a dôslednému dodržiavaniu systému riadenia kvality. Technológia výroby sladu je neustále konzultovaná so známymi odborníkmi z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Brne v Českej republike.

Viac ako 95% našej produkcie sa vyváža na trh v celej Európe. Našimi zákazníkmi sú nezávislé pivovary a nadnárodné holdingové spoločnosti, predovšetkým zo strednej Európy. Našu stratégiu predaja upriamujeme na klientov „okolo komína“, teda najmä do okolitých krajín, kde rozvíjame dlhodobú spoluprácu prospešnú pre všetkých.

 

Information

 
Lycos Malt s.r.o.
Sladovnícka 15, 917 01 Trnava
Slovak Republic
IČO: 35782803
DIČ: 2020277545
IČ DPH: SK2020277545

Contact
 
Tel.:  +421 33 5907011
         +421 33 5907026

Cell: +421 905 475 038
Fax:  +421 33 5513 797

mail: info@lycos-malt.sk