O nás

 

Spoločnosť Lycos Trnavské sladovne, spol. s.r.o. patrí k najväčším producentom sladu na Slovensku. V súčasnosti produkujeme slad na troch výrobných linkách – Posuvná hromada, Lausmann a Saladinové skrine. Ročne naša sladovňa vyrobí priemerne 72 000 ton sladu.
 
Kvalita na prvom mieste

S cieľom neustáleho zlepšovania kvality sladu sme v roku 2002 zaviedli systém riadenia kvality prostredníctvom programu Bureau Veritas Certification a Best Supplier Quality Program, ktorým je výskum a vývoj medzi pivovarmi a sladovňou. Audity u nás vykonali všetky najväčšie pivovarnícke skupiny, ako sú Asahi, Molson Coors, Heineken a Carlsberg.


K prémiovej kvalite sladu sme schopní dospieť najmä vďaka investíciám do technického vybavenia jednotlivých častí sladovne, neustálemu zdokonaľovaniu laboratórnych zariadení pomocou najnovších analytických zariadení, neustálemu zvyšovaniu kvalifikácie našich zamestnancov a dôslednému dodržiavaniu systému riadenia kvality. Technológia výroby sladu je neustále konzultovaná so známymi odborníkmi z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Brne v Českej republike.

Viac ako 95% našej produkcie sa vyváža na trh v celej Európe. Našimi zákazníkmi sú nezávislé pivovary a nadnárodné holdingové spoločnosti, predovšetkým zo strednej Európy. Našu stratégiu predaja upriamujeme na klientov „okolo komína“, teda najmä do okolitých krajín, kde rozvíjame dlhodobú spoluprácu prospešnú pre všetkých.

 

Information

 
Lycos - Trnavské sladovne, spol. s.r.o.
Sladovnícka 15, 917 01 Trnava
Slovak Republic
IČO: 35782803
DIČ: 2020277545
IČ DPH: SK2020277545

Contact
 
Tel.:  +421 33 5907011
         +421 33 5907026

Cell: +421 905 475 038
Fax:  +421 33 5513 797

mail: info@lycos-malt.sk