Laboratórium
Laboratórium

Naše laboratórium je neustále modernizované, aby sme mohli  neprestajne kontrolovať parametre sladu a vždy vyhoveli požiadavkám našich klientov. V súčasnosti disponuje napríklad aj nasledovným vybavením:

Hlavné laboratórium:
- 2 destilačné prístroje na stanovenie dusíka Kjeldahlovou metódou (bielkoviny, rozpustný dusík, kolbachov index)
- Hustomer Anton Paar DMA-4500 na stanovenie extraktov
- Viskozimeter Anton Paar AMVn na stanovenie viskozity
- 3 prístroje na prípravu sladiny z 1-CUBE.
- Friabilimeter na určenie friability, PUG, WUG
- Turbidimeter ATRITUS A na stanovenie zákalu sladiny
- Spektrofotometer BOECO GERMANY na stanovenie betaglukánov, FAN a farby sladiny
- Prístroj RODEM 6 na výrobu demineralizovanej vody
- 2 trepačky GFL 3006 na stanovenie gushingu
- Analyzátor vlhkosti Dickey John
- Analyzátor Perten IM 9500 na stanovenie vlhkosti, obsahu škrobu, celkového dusíka, rozpustného dusíka
- Kruhová trepačka INNOVA 40 na stanovenie AAL, LE
- sušička, VENTOLINE 115 na stanovenie vlhkosti

Vstupné laboratórium:
 - Analyzátor vlhkosti GAC 2100 na stanovenie vlhkosti v jačmeni a slade
- Prístroj PERTEN na stanovenie bielkovín
- Sitá 2,2 a 2,5 mm na určenie veľkosti zrna
 
Sme schopní preskúmať nasledujúce parametre: FAN, sklovité zrná, vlhkosť, extrakt v sušine, sacharifikácia, čírosť mladiny, farba, farba po varení, bielkoviny, kolbachov index, rozpustný dusík, hartong 45, rozdiel extraktu, friabilita, homogenita, pH , viskozita, beta glukány, gushing, DON
 

Vzdelanie laboratórnych technikov:

Náš tím pozostáva z vedúceho laboratória a štyroch laboratórnych technikov v hlavnom laboratóriu a dvoch laboratórnych technikov v prijímacom laboratóriu. Vedúci laboratória ukončil štúdium na Slovenskej technickej univerzite - odbor kvasná chémia. Naši laboratórni technici boli vyškolení vo Výzkumnom ústave pivovarskom a sladařskom v Brne.

Sme súčasťou kruhových testov, do ktorých sú zapojené stovky laboratórií po celej Európe a každý mesiac dosahujeme vynikajúce výsledky.

 

Image
Image
Image

Information

 
Lycos Malt s.r.o.
Sladovnícka 15, 917 01 Trnava
Slovak Republic
IČO: 35782803
DIČ: 2020277545
IČ DPH: SK2020277545

Contact
 
Tel.:  +421 33 5907011
         +421 33 5907026

Cell: +421 905 475 038
Fax:  +421 33 5513 797

mail: info@lycos-malt.sk