Projekty EÚ
Projekty EÚ
Projekty EÚ
Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: